Bekijk het Menu & Bestel Reserveer tafel

Controlevragen bij ontvangst

Bij ontvangst in het restaurant moet er verplicht een controlegesprek plaatsvinden.
Als je een van de volgende vragen met ja moet beantwoorden, dan mogen we je
helaas geen toegang geven.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de
  volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
  koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
  benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
  en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld
  met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact
  gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand
  waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?


Algemene richtlijnen voor gasten - vanaf 1 juni 12.00 uur

Bron: Rijksoverheid, laatste update: 20 mei 2020
1. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers
(uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en
tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook
tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar
zitten).
2. Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel)
3. Gasten moeten reserveren
4. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een
tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde
huishouden).
5. In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een
bezoek risico’s oplevert
6. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
7. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of
griepklachten
8. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
9. Was bij binnenkomst grondig je handen
10. Was na het toiletbezoek grondig je handen
11. Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel)
12. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek
contact
13. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de
geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf
worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd
met die regels kan op jou worden verhaald.